Trại Hè Phú Yên 2014

Aug. 15, 16 and 17

Silverwood Lake, Hesperia, California

ĐỨC-TRÍ TUY-HÒA ASSOCIATION
美國綏和華裔 、 德智校友聯誼會